For at bestille en rejse hos Rejsefeber skal du være fyldt 18 år.
 

Det er en rejsendes ansvar at kontrollere, at alle navne i bestillingen, bekræftelse og billetter er skrevet korrekt og stemmer helt overens med passet.

Aftalen er bindende for kunden, når bestillingen godkendes og betaling er modtaget hos Rejsefeber. Ved tryk på knappen ”godkend bestilling”, accepterer kunden samtidig de skriftligt meddelte og/eller på hjemmesiden oplyste vilkår for rejsen. De af kunden godkendte bestillinger på Rejsefeber.dk betragtes som fuldbyrdede. Dette betyder, at rejsen efter at kunden har godkendt bestillingen, som hovedregel, ikke kan at ændres eller annulleres.

For køb på Rejsefeber.dk er der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Den rejsende er ansvarlig for at den e-mailadresse, som oplyses er korrekt. Hvis en bekræftelse ikke er modtaget indenfor nogle minutter efter bestillingen er foretaget på rejsefeber.dk, er det den rejsendes ansvar at kontakte Rejsefeber omgående. Ved bestilling efter kontakt med Rejsefeber er det den rejsendes ansvar at tjekke, at bekræftelsen stemmer overens med det bestilte. Ved bestilling på rejsefeber.dk sendes al korrespondance pr. e-mail. Kontroller derfor jævnligt e-mailadressen. Den rejsende er også ansvarlig for at kontrollere rejsedokumenter og flyselskabets betingelser for den bestilte rejse.

Det er den rejsendes ansvar at kontroller flytider samt eventuelle tidsændringer for både ud- og hjemrejsen.

Rejsefeber.dk tager forbehold for tekniske problemer og prisfejl, som ligger udenfor vores kontrol samt forbeholder sig retten til at fratræde aftalen i sådanne tilfælde. Rejsefeber.dk vil informere kunden herom hurtigst muligt og senest 72 timer efter at bestillingen er modtaget. Eventuelle gennemførte indbetalinger vil blive refunderet til kunden.

Oplysningspligt
Kunden forpligter sig til at oplyse rejsefeber.dk om omstændigheder som kan være afgørende for gennemførelsen af rejsen. Som ikke udtømmende eksempler kan bl.a. nævnes: Graviditet, anden nationalitet end dansk, allergi og andre lidelser samt sygdom.

Er du usikker på, om der eksisterer omstændigheder som kan påvirke gennemførelsen af din rejse, bedes du kontakte Rejsefeber.dk før du gennemfører din bestilling. Har du ikke adviseret Rejsefeber.dk om omstændigheder der kan påvirke rejsens gennemførelse før du bestiller, mister du retten til eventuel reklamation for ikke gennemført rejse, samt eventuelle komplikationer der måtte opstå på destinationen som følge af disse omstændigheder.

Pakkerejser
Køb en pakkerejse hos Rejsefeber, så er du bedret stille. Rejsefeber følger pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer). Se hele loven her:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196896

Formidling af flybilletter:
Bemærk at Rejsefeber er formidler og sælger flybilletter på flyselskabets vegne og er derfor ikke din aftalepart. Det er flyselskabet, som er din aftalepart og som leverer rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende din rejse skal rettes mod flyselskabet eksempelvis som følge af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.
Bestiller du hotel sammen med din flybillet, så har du en pakkerejse, hvor Rejsefeber er ansvarlig for hele rejsen også flydelen. 

Rejsefeber er ansvarlig for at både den rejsende og flyselskabet har accepteret aftalen inden bekræftelsen med den bindende aftale gives til den rejsende.

Flyselskaberne samarbejder indenfor forskellige alliancer. Det kan betyde, at flyvninger som på hjemmesiden angives udført af et flyselskab, i visse situationer foretages af et andet flyselskab.

Hvis du som rejsende har en dobbeltbooking, kan flyselskabet annullere rejserne. Det gælder også, hvis bestillingerne er foretaget hos forskellige rejsebureauer eller direkte hos flyselskabet. Med dobbeltbooking menes to eller flere bestillinger med samme rejsendes navn hos det samme flyselskab. Vi er ikke ansvarlige for annulleringer, som flyselskaberne foretager, hvis de registrerer en dobbeltbooking. Hvis flyselskabet annullerer en rejse pga. dobbeltbooking, vil du ikke modtage en refusion fra os.

Ved forsinkelser eller aflysning af flyafgange ydes der under normale omstændigheder, kompensation direkte til dig, enten i form af kuponer til mad og/ eller drikke, eller i form af hotelophold. I ekstreme tilfælde kan du blive kompenseret med kontant erstatning.
          Dette sker direkte fra luftfartselskabet ifølge forordning EU 261/2004.
          

          *****Læs mere her: Flypassagerers rettigheder ******

Kan enighed mellem den rejsende og luftfartsselskabet om et erstatningskrav stillet direkte til luftfartsselskabet ikke opnås, kan du indbringe din klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. www.kfst.dk. Dette gælder ved køb af flybillet eller flybilletter alene (Flight only). 

Skal man mellemlande på sin flyrejse og der kræves lufthavnsskift (fx. i Paris mellem Charles de Gaulle og Orly, i New York mellem JFK og Newark eller i London mellem Heathrow og Gatwick), skal man være opmærksom på at transporten imellem 2 lufthavne ikke er inkluderet i den pris man har betalt for sin rejse, dette skal man selv sørge for og udgifterne til dette er derfor for egen regning.

Aftalens indgåelse
Ved bestilling af flybilletter gælder de betalingsbetingelse, som du får oplyst af Rejsefeber. Flyselskabets regler og vilkår for rejsen inkl. vilkårene for ændring og annullering gælder.

Den rejsende får en bekræftelse på e-mail med mindre andet aftales direkte med Rejsefeber. I bekræftelsen fremgår den rejsendes navn, rejsemål, afgangs- og ankomsttider (altid lokaltider), pris samt navnet på flyselskabet eller flyselskaberne.

Aftalen er bindende for begge parter, når Rejsefeber har bekræftet rejsen i overensstemmelse med ovenstående.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke bliver rejsen automatisk afbestilt og kan dermed ikke bekræftes.

Navn og andre oplysninger

Vigtigt!

Det er vigtigt, at du opgiver navne på alle rejsende præcis, som det står i passet. Hvis navnene er stavet forkert, kan den rejsende blive nægtet ombordstigning.

Opgiv venligst navnet i overensstemmelse med følgende information:

Fornavn: Angiv samtlige navn som står i passet under "Fornavne"

Efternavn: Angiv samtlige efternavne som står i passet under "Efternavn"

Hvis et navn skal ændres efter bestilling koster dette minimum kr. 495,- pr. navn samt eventuelle gebyrer og ny billet fra luftfartsselskabet. Det er ikke alle flyselskaber, som accepterer en ændring i navnet.

Kunden har ansvar for at oplysninger såsom navne, adresser, e-mailadresser, telefonnumre samt betalingsmidlet er korrekt angivet ved bestillingstidspunktet. Ufuldstændige eller forkerte oplysninger kan medføre ekstra omkostninger, hvis f.eks. at rejsedokumenter ikke kan udstedes rettidigt, at post kommer retur pga. forkert adresse, at e-mails der ikke når frem pga. fejlstavet e-mailadresse, eller at betalingen ikke kan gennemføres pga. fejlagtige betalingskortoplysninger.

Er der noget i bekræftelse og/eller flybilletterne, som ikke stemmer overens med det bestilte skal den rejsende kontakte Rejsefeber omgående

Omkostninger som opstår pga. tastefejl eller fejlagtige oplysninger givet af kunden, dækkes af kunden. Dette gælder ved både udstedte og ikke udstedte billetter og reservationer.

Hvis du undlader at gøre brug af din udrejse, mister du din ret til at anvende din hjemrejsebillet, som pr. automatik vil blive annulleret af flyselskabet. Dette er desværre kutymen indenfor flybranchen og står uden for Rejsefeber.dk kontrol.

Hvis du undlader eller kun gør brug af en mellemliggende strækning i din billet, vil du ligeledes miste retten til at gøre brug af de øvrige strækninger.

Med hensyn til ansvar for indskrevet bagage samt oplysning, vilkår og gebyr for bagage og check-in (pris, vægt og lign.), henvises til det pågældende luftfartsselskabs egne bestemmelser.

Kunden accepterer, at det ved bestilling af flybilletter til børn under 2 år, ikke er tilladt at skrive "unavngiven" i navnet, idet det ikke er alle flyselskaber der tillader at ændre navnet efterfølgende når barnet er navngivet. Kontakt os derfor altid før du gennemfører bestillingen, hvis du ønsker at bestille en billet til et unavngivet barn. Rejsefeber.dk vil ved kontakt undersøge reglerne hos det pågældende flyselskab.

Kan enighed mellem den rejsende og luftfartsselskabet om et erstatningskrav stillet direkte til luftfartsselskabet ikke opnås, kan du indbringe din klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. www.kfst.dk. Dette gælder ved køb af flybillet eller flybilletter alene (Flight only). 

Check-in tid
Det anbefales, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra Rejsefeber eller luftfartsselskabet vedrørende afrejse "gates" og terminaler er kun vejledende - ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrejse fra én gate/terminal til en anden. Check derfor altid gate/ terminal også ved f.eks. flyskifte med korte tidsintervaller.

Rejsefeber.dk anbefaler at du er ved check in i lufthavnen minimum 2 timer før afgangstiden.
 
Overdragelse af flybillet
Flybilletter er personlige. Disse kan derfor ikke overdrages til andre, med mindre det fremgår særskilt af flyselskabets og den købte billets vilkår.

Skatter, afgifter og andre vilkår
Vi tager forbehold for prisændringer som ligger uden for Rejsefeber.dk’s kontrol.

Er rejsen ikke fuldt betalt, forbeholder Rejsefeber.dk sig ret til efter aftalens indgåelse at ændre prisen pga. ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser som lufthavns-, landings-, startafgifter eller lignende som ligger udenfor Rejsefeber.dk’s kontrol. Eventuelle ændringer i skatter og afgifter meddeles senest 72 timer efter at bestillingen er modtaget.

Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Rejsefeber umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

En del skatter skal påføres selve flybilletten. Disse skatter er allerede inkluderet i billetprisen hos Rejsefeber.dk. Afhængig af flyselskab, serviceklasse og destination, varierer vilkår og gebyr af bagage og check-in.

Der forekommer enkelte lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, som skal betales kontant ved afrejsen, ved ankomsten, på stedet eller på hotellet, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Ofte vil sådanne være angivet i rejsedokumenterne dog kan dette ikke garanteres. Desuden fremgår det ofte på hjemmesiden i forbindelse med bestillingen om det pågældende land har en eller flere af disse skatter. Undtagelser kan dog forekomme. De respektive lande har ret til, enten uden, eller med meget kort varsel, at indføre nye skatter eller ændre på de allerede eksisterende skatter. Skatterne kan derfor ændres mellem bestillingstidspunktet og udrejsen eller mellem udrejsen og hjemrejsen, hvilket ligger uden for Rejsefeber.dk’s kontrol.

Ændring og afbestilling med Rejsefebers Flex-Afbestillingsforsikring
Med Rejsefebers tillægsprodukt ”Flex-afbestillingsforsikring” kan du afbestille din rejse uden specifik årsag. Læs regler og vilkår for Flex-afbestillingsforsikringen klik her

Afbestilling med afbestillingsforsikring
Denne bestemmelse gælder ikke når en afbestillingsforsikring for rejsen er købt. Er en afbestillingsforsikring købt gælder forsikringsbetingelserne for denne.

I flyrejsen indgår ikke en afbestillingsforsikring. En afbestillingsforsikring tegnes separat og skal købes samtidig med rejsen.

Du kan hos Rejsefeber.dk tegne en afbestillingsforsikring, der dækker ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald. Desuden dækker forsikringen ved brand, oversvømmelse eller andre uforudsete hændelser i dit hjem, samt ved private krisesituationer som skilsmisse eller at du på grund af en uventet opsigelse skal starte nyt job under rejsen.

Læs mere om afbestillingsforsikringen her: Forsikringsvilkår for afbestillingsforsikring

Forsikringen betales hos Rejsefeber.dk men tegnes hos og varetages af Solid. Kontaktinformation til Solid samt policenummer vil fremgå af fakturaen som fremsendes via e-mail sammen med rejsedokumenterne. Vilkår

Forsikringen skal tegnes samtidigt med bestilling af rejsen og kan dermed ikke tegnes efterfølgende.

Afbestilling skal ske direkte til Rejsefeber.dk før afrejse. Desuden skal skadesanmeldelsen udfyldes og sendes til Solid. Rejsefeber.dk’s kundeservice er åben mandag til fredag kl. 09:00-16:00. I sommermånederne dog fra kl. 10.00 - 16.00. Nødtelefonnummer findes på dine rejsedokumenter for kontakt til Rejsefeber.dk i weekenden.

Her er finder du skadesanmeldelsen til Solid: Skadeanmmeldelseblanket

Afbestillingen bør altid styrkes med lægeerklæring, politirapport eller lignende bilag som redegør for afbestillingen. Disse bilag skal sammen med skadesanmeldelsen sendes til Solid.

I forbindelse med afbestillinger på ikke refunderebare flybilletter udbetaler rejsefeber.dk udelukkende skatter og afgifter på flybilletten som er refunderebare. Yderligere udbetalinger af andre bestanddele såvel som selve billetprisen på flybilletten håndteres og udbetales af Solid når de har accepteret omstændighederne.

Afbestilling, ændring eller navneændring
Ved en afbestilling, ændring eller navneændring af en flybillet gælder luftfartselskabets og den pågældende billets regler. Hvis en afbestilling, ændring eller navneændring er tilladt ifølge luftfartsselskabets og den pågældende billets regler tilkommer der et gebyr på 495,- pr. billet pr. ændring udover de gebyrer, som luftfartselskabet tager for ændringen, afbestillingen eller navneændringen.

Afbestilling skal ske før afrejse!

Afbestilling samt ønsker om ændringer skal meddeles telefonisk til vores kundeservice indenfor vores normale åbningstid: Hverdage 09:00 -16:00. I sommermånederne 10.00-16.00 på hverdage.

For ændring af fly og landarrangement på allerede udstedte billetter gælder følgende:

Billetter som er udstedt kan som hovedregel ikke ændres eller afbestilles, dog med visse undtagelser. Kontakt os derfor, hvis du ønsker at vi skal undersøge dette.

Hvis det i henhold til leverandørens regler er muligt at ændre, skal et administrationsgebyr på kr. 495,-beregnes samt ændringsgebyr pålagt af leverandøren.  Rejsefeber tager dog ikke noget gebyr for at afbestille hotel, så her opkræves kun eventuel gebyr fra leverandøren/hotellet.

Hvis du annullerer din bestilling, forsøger Rejsefeber.dk at refundere så meget som muligt. De fleste produkter kan dog som hovedregel ikke refunderes, enkelte tillader dog hel eller delvis refundering. Rejsefeber.dk’s afbestillingsgebyr samt eventuelle afbestillingsgebyrer fra leverandørens side tilkommer på kr. 495,-

Ændring Fly
Hvis flybilletterne i henhold til leverandørens regler er mulige at ændre/afbestille gælder følgende:

Navnekorrugering: DKK 495,- + flyselskabets gebyrer per person.           
Datoændring: DKK 495,- + flyselskabets gebyrer + eventuel prisforskel per person.           
Afbestilling: DKK 495,- + flyselskabets gebyrer per person.
Øvrige  ændringer i billetten: DKK 495,- + flyselskabets gebyrer per person

Sker ændringen/afbestillingen 7 eller færre arbejdsdage før afrejse gælder følgende:

Det er i de fleste tilfælde ikke muligt at ændre eller refunderer ved afbestilling.

Generelt gives der ingen erstatning for flybilletter, som afbestilles, men du kan dog få tilbagebetalt refunderebare flyskatter og afgifter mod et administrationsgebyr på 149.- per person.


Flytider/tidsændringer
Samtlige tider er altid oplyst i den lokale tid i hvert land. Flyselskabet har ret til at ændre flytiderne og afgangene med kort varsel. Får vi disse ændringer hos Rejsefeber i tids nok, så videregiver vi ændringerne til den rejsende straks det er muligt.
Rejsefeber er ikke ansvarlig for flyselskabernes ændringer eller aflysninger. Eventuelle klager omkring dette skal rettes direkte til flyselskabet.


Pas, visum, vaccinationer m.m.
Vi skal gøre opmærksom på, at det er kundens eget ansvar og forpligtelse at sørge for at pas, visum og andre formaliteter som f.eks. indbydelser og vaccinationer er bragt i orden før afrejsen. På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du mere information. Det kan desuden anbefales at kontakte det respektive besøgslands ambassade i tvivls tilfælde.

Navne i pas skal være i overensstemmelse med de navne, som personen/personerne er registreret med i Det Centrale Personregister. Det er kundens eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan kunden risikere at få afvist ansøgning om visum.

Pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomsten. Ved rejse til et Schengen land, skal passet også medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse.

OBS! Visse lande kræver at passet er gyldigt i minimum 12 måneder efter hjemkomsten. For mere information om gældende regler bedes du kontakte dit respektive besøgslands ambassade.

Visse lande kræver at børn har eget pas og nogle lande kræver Børn (under 18 år) skal medbringe en personattest på dansk og engelsk, for at dokumentere forældrenes navne. Det gælder blandt andet Sydafrika.

Oplysningerne på ordrebekræftelsen, fakturaen og rejsedokumenterne vedrørende pas og visum gælder kun for personer med dansk pas. Udenlandske statsborgere bør konsultere deres ambassader eller konsulat samt det respektive besøgslands ambassade.

For indrejse til Rusland kræves der visum for danske medborgere. Som turist søger du visum efter at have modtaget en indbydelse fra hotellet. Denne indbydelse skaffes ved direkte kontakt til hotellet efter at bestillingen er gået igennem. Kunden skal selv forestå kontakten til hotellet. Når du har modtaget indbydelsen skal du medtage denne til den russiske ambassade, som derefter vil behandle din ansøgning om visum.

For indrejse til Australien kræves der visum for danske statsborgere.

For rejsende til USA kræves der indrejsetilladelse. For mere information om proceduren samt for ansøgning om indrejse til USA klik her.
For indrejse til USA kræves yderligere at den rejsende har et maskinlæsbart pas. Er passet ikke maskinlæsbart kan indrejse nægtes.
 

For rejsende til Canada kræves der indrejsetilladelse. Dette gælder også ved transit i Canada. For mere information om proceduren samt ansøgning om indrejse til Canada klik her.


Rejsefeber.dk står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser i forbindelse med afvisning af visum eller indrejse.

Rejsende, som ikke har relevante dokumenter i orden, kan blive nægtet ombordstigning eller indrejsetilladelse ved ankomst til destinationen.

Ovennævnte oplysninger vedrørende pas og visum gælder udelukkende for danske statsborgere. For kunder, som er bosat i Danmark, men ikke er danske statsborgere kan andre regler gøre sig gældende. Venligst kontakt ambassaden for det land du vil rejse til for mere information.

Rejsefeber.dk har ikke mulighed for at påvirke eller ændre ambassaders beslutninger gældende visum ansøgninger.

Du kan se andres landes regler omkring pas og visum her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/

Hotel
Ved bestilling af hotel gælder det pågældende hotels regler og vilkår for bestillingen.

Når du bestiller hotel hos Rejsefeber indgår du en aftale (juridisk bindende) aftale med hotellet, som du har valgt. Fra du har gennemført din booking optræder Rejsefeber som formidler for hotellet. Rejsefeber videregiver din bestilling og oplysninger til hotellet og bekræfter bestillingen på vegne af hotelleverandøren.


Udover hotellets annulleringsregler, som fremgår af din voucher, kan der være andre annulleringsregler fra vores leverandør. Dette kan betyde, at hotellet ikke kan refunderes. En ændring af hotel er en afbestilling og en ny bestilling.

Bemærk, at hotelværelse, som beskrives som ”non-refundable” eller ”advance purchase” ikke kan ændres eller afbestilles. Det fremgår ved bestillingen og på din voucher, om du har bestilt denne type værelseskategori i. Kontakt os, hvis du ønsker oplysninger om, hvad der gælder for netop din bestilling.

Shared Facilities Betyder at toilet og bad deles med andre og typisk ligger på gangen. Dermed forefindes hverken toilet, vask eller badefaciliteter på værelset.

 Transfer til og fra hotellet er ikke inkluderet i Rejsefebers priser og betales af kunden på destinationen. Rejsefeber.dk tilbyder transferbilletter på visse af vores destinationer.

Billeje hos Rejsefeber
Ved bestilling af billeje gælder det pågældendes biludlejningsfirmas regler og vilkår for lejen.

Når du bestiller billeje hos Rejsefeber indgår du en aftale (juridisk bindende) aftale med det biludlejningsfirma, som du har valgt. Fra du har gennemført din booking optræder Rejsefeber som formidler for biludlejningsfirmaet. Rejsefeber videregiver din bestilling og oplysninger til biludlejningsfirmaet og bekræfter bestillingen på vegne af biludlejningsfirmaet.

I visse perioder er der specielle regler for annullering af en billeje. Det kan betyde, at en annullering af billejen ikke kan refunderes helt eller delvist.

Det er biludlejningsfirmaets regler og vilkår, som gælder for en eventuel afbestilling eller ændring.

Betaling
Betaling foretages samtidigt med bestillingen.

Omgående betaling kræves for at sikre fly og hotel priser, idet priserne ofte er baserede på kampagner med strenge krav om forhåndsbetaling som står uden for Rejsefeber.dk ’s kontrol. Rejsefeber.dk garanterer først prisen når vi har udfærdiget samt sendt rejsedokumenterne og har debiteret betalingsmidlet.

Bestillingen kvalitetskontrolleres efter at Rejsefeber.dk har modtaget bestillingen. Flere bestanddele kontrolleres, herunder pris, ledige pladser på fly, hotel, underholdningsprodukter samt eventuelle arrangementer. Rejsefeber.dk forbeholder sig retten til at formidle eventuelle fejlagtigheder indenfor 72 timer fra bestillingstidspunktet.

Rejsefeber.dk forbeholder sig retten til at hæve købet før betalingen er gennemført i tilfælde af at billetter ikke kan udstedes og eller bekræftelse ikke kan opnås hos vores leverandører.

Betalingsmiddel
Ved bestilling kan der anvendes Dankort, Mastercard eller Dinners som betalingsmiddel. Rejsefeber trækker beløbet, når samtlige produkter på bestillingen er endeligt bekræftet.

Rejsefeber.dk accepterer ikke Visa Elektron samt Maestro kort som betalingsmiddel.

Rejsedokumenter
Rejsedokumenter fremsendes hurtigst muligt, som hovedregel via. e-mail og senest 2 arbejdsdage efter modtaget betaling.

Læs dine rejsedokumenter grundigt igennem når du modtager dem. Eventuelle fejl eller afvigelser skal påtales omgående, eller så snart det er muligt at kontakte Rejsefeber.dk, hvis bestillingen er foretaget udenfor normal åbningstid (man-fre 9:00-16:00 – sommermånederne 10.00-16.00).

Rejsedokumenter kan efter kundens ønske, sendes med almindelig postforsendelse indenfor Danmark mod et fragtgebyr på kr. 79,-

Bemærk at Rejsefeber.dk ikke erstatter billetter som forsvinder i posten.

Kunden forpligter sig til at medtage alle rejsedokumenter fremsendt af Rejsefeber.dk. Eventuelle ekstra omkostninger, som opstår i forbindelse med at kunden savner relevante rejsedokumenter, bekostes ikke af Rejsefeber.dk og står for kundens egen regning.

Udeblivelse, benyttede ydelser m.m.
Har du ikke afbestilt rejsen eller dele af denne, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud - eller hjemrejsen, eller kan du ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som fx gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har Rejsefeber.dk ret til at beregne sig den totale pris for rejsen og kan ikke stilles til ansvar for ekstra omkostninger i denne forbindelse.

Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de ubenyttede ydelser.

Rejseforsikring og ansvar.
Du er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs - medmindre Rejsefeber eller vores leverandør kan gøres ansvarlig herfor.

Det anbefales derfor kraftigt at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage.

Rejsefeber.dk tilbyder en forsikring kaldet Rejseforsikring som dækker ovenstående.
             Se mere her om Rejseforsikring

Tegn rejseforsikring online samtidig med, at du bestiller din rejse. Har du allerede bestilt rejsen, sende en forespørgsel på ordrer@rejsefeber.com vedrørende bestilling. Du kan bestille rejseforsikringen frem til dagen før din afrejse.

Vær opmærksom på at afbestilling på grund af sygdom/dødsfald før afrejse ikke dækkes af Rejseforsikring. For at blive forsikret før afrejse skal der tegnes en separat afbestillingsforsikring. Se 4.7


Fejl og mangler
Eventuelle fejl/mangler under rejsen skal fremsættes over for Rejsefeber.dk samt leverandørens repræsentant på plads.

Rettes reklamationen i første omgang direkte til leverandørens repræsentant på plads, bør du sikre dig skriftligt bevis herfor. Bliver fejlen/manglen ikke rettet/løst på stedet, skal Rejsefeber.dk kontaktes ved først mulige lejlighed.

Eventuel fejl eller mangler skal meddeles indenfor rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen/manglen, dog senest 24 timer efter at fejlen/manglen er opdaget, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og være til mindst muligt ulempe for kunden.

Bliver Rejsefeber.dk ikke kontaktet mister du retten til efter hjemkomsten at rejse erstatningssag, idet Rejsefeber.dk er blevet frataget retten til at aktivt at løse fejlen/manglen.

Opstår der problemer med din udlejningsbil skal du kontakte biludlejningsfirmaet omgående på det nød nummer som står angivet på bil voucheren.

Hvis den rejsende på destinationen betaler for opgradering til anden værelsestype, eller køber et andet hotelværelse eller tjenester på egen foranledning uden forudgående aftale med Rejsefeber.dk, er dette en bindende aftale imellem den rejsende og udbyderen og kan derved ikke efterfølgende reklameres eller kræves refunderet af Rejsefeber.dk.

Med udgangspunkt i ovenstående skal alle krav om godtgørelse, refusion eller lignende fremsættes overfor Rejsefeber.dk hurtigst muligt og senest 40 dage efter hjemkomsten.

Reklamationen skal gøres ved brug af følgende reklamationsblanket.

Har du købt en pakkerejse og der ikke kan opnås enighed mellem Rejsefeber og kunden ved en klage, så kan klagen indberettes til: Pakkerejse-Ankenævnet Røjelskær 11, 3. sal 2840 Holte. www.pakkerejseankenaevnet.dk

Er der tale om køb af flybillet eller flybilletter alene (Flight only) og enighed op et erstatningskrav mellem den rejsende og luftfartsselskabet ikke opnås, kan du indbringe din klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. www.kfst.dk

 
TEKNISK ARRANGØR: REJSEFEBER, CVR 32091806
MEDLEM AF DANMARKS REJSEBUREAU FORENING
REGISTRERET I REJSEGARANTIFONDEN NR.2115
INDEHAVER AF IATA LICENS NR. 1720988-3